آیت الله فاضل لنکرانی: واجبات را انجام بده، به جای مستحبات به کار مردم برس

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS