آیت الله یثربی: دعا کنید؛ دعا می تواند بلاها را از جان انسان ها دفع کند.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS