استاد شیخ علی صفائی حائری: انسان بعد از سالهای سال گرمی انگشتان حسین علیه السلام را احساس می کند.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS