حاج آقا مرتضی تهرانی: خداوند می فرماید؛ خودت را رها کن تا دستت را بگیرم.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS