شهید مطهری: بندگی من و تو برای خدا فایده ندارد، برای من و تو فایده دارد.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS