وقتی با پای خود معصیتی انجام دادی، با رفتن به مسجد و مجالس حسینی علیه السلام گناه را جبران کن.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS