آیت الله آقا مرتضی تهرانی: اگر شما از گناهان خود خسته شوید خداوند از بخشیدن شما خسته نمی شود.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS