آیت الله حسن زاده آملی: هر کس با خدا ارتباط ندارد نامحرم است.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS