آیت الله خوئی: در درس گفتن یک نوع نبوغ براى انسان حاصل مى شود که خیلى مفید است.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS