آیت الله ضیاء آبادی: در اعمال روح را حرکت بدهید نه این که جسم را حرکت بدهید.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS