آیت الله علی پناه اشتهاردی: اگر قرار باشد علم بدون تقوا شرافت داشته باشد، باید شیطان اشرف خلق الله باشد.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS