آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی: یأس از رحمت الهی از بدترین گناهان است و از آن بالاتر گناهی سراغ نداریم.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS