آیت الله میرزا جواد تبریزی: سعى كنيد كه همواره ياد خداوند متعال و قيامت را در دل خود زنده بداريد.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS