آیت الله ناصری: خداوند در قرآن می فرماید اگر تقوا داشته باشید دشمن نمی تواند بر تو مسلط بشود و تو را اذیت کند.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS