استاد علی اکبر معلم دامغانی: مراد از ذکر یادآوری است. باید توجه به خدا باشد نه ذکر...

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS