اکثر افرادی که سلطان معرفت بر آنها طلوع کرده است در یکی از این دو حالت بوده اند...

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS