اگر الآن دارد از پياده‌رو مي‌رود و اذان شد براي نماز بايستد... مستجاب الدعوه خواهد شد.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS