اینها بچه ها یشان را جوری تربیت می کنند که این بچه ها در مقابل مصیبت ها حساس می شوند و در مقابل لذت ها بی تفاوت

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS