شهید مطهری: رثا و مرثیه باید به شکلی باشد که در عین حال آن حس قهرمانی حسینی را در وجود ما تحریک و احیاء کند

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS