شیخ مرتضی زاهد: ما دست های خودمان را گذاشته ایم روی چشم هایمان و می گوییم چرا خدا را نمی بینیم...

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS