علامه جعفری: واقعاً شگفتا، از وضع مغزی کسی که [...] معلومات و معارف او دربارۀ خداشناسی همان است که در دوران کودکی از مادر بزرگش شنیده است!

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS