علامه محمد تقی جعفری: اگر کسی به بندگان خدا ستم روا بدارد، دشمن او خداست نه بندگان.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS