منظومه اى در علم بدیع (در 140 بیت.) و منظومه اى در علم بیان.

Powered by TayaCMS