نظر آیت الله شهید سیّد محمّد باقر صدر درباره آیت الله سید الوالقاسم خویی

Powered by TayaCMS