هیچ کنجی بی‌ دد و بی‌ دام نیست جز به خلوت گاه حق آرام نیست.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS