آیت الله بهجت: انسان می تواند با رعایت آداب شرعی و دستورهای دینی، از اطبا مستغنی شود.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS