علامه محمدتقی جعفری: از خداوند علم کامل بخواهید، علم ناقص شما را بیچاره می کند.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS