پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS