پشیمان باش بر گناهانت تا نزد خداوند آبرومند و پسندیده باشى.

موضوعات مرتبط
Powered by TayaCMS