خلیل فراهیدی (خلیل ابن احمد فراهیدی)

موضوعات مرتبط
تالیفات
حکایات
فعالیت ها
نصایح
نظر دیگران درباره ایشان
Powered by TayaCMS